Kedvencek közé 2018. 5. 25. - Péntek, 05:18 - Névnapok: Orbán

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel./Fax: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: honlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

A pedagógusokat köszöntötték a városházán

2017.06.24. 18:35

Az általános- és középiskolák, valamint az óvodák pedagógusait köszöntötték a Városházán. Az ünnepségen a Nádasdy Iskola diákjai adtak műsort, majd Máhr Tivadar alpolgármester mondott beszédet.

Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pedagógus nap alkalmából:

„KANIZSAI ORSOLYA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta

Gerseyné Farkas Tündének, a Sárvári Csicsergő Óvoda óvodavezető-helyettesének óvodapedagógusként, fejlesztőpedagógusként és vezető-helyettesként nagy hivatástudattal végzett, magas fokú, igényes munkája elismeréseként

Komáromi Péternének, a Sárvári Vármelléki Óvoda telepvezető-helyettesének nyugdíjba vonulása alkalmából, a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár úti telephelyének vezető-helyetteseként 12 éven át ellátott példaértékű, elkötelezett munkája, valamint a négy évtizeden át magas színvonalon és hivatástudattal végzett nevelő-fejlesztő munkája elismeréseként

„GÁRDONYI GÉZA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta

Rumplerné Jakics Erikának, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanárának példaértékű hivatástudattal végzett gyermekközpontú, közösséget alakító pedagógiai tevékenysége elismeréseként

Révészné Kovács Ilonának, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanárának az intézményben három évtizede át végzett eredményes pedagógiai-, közösségépítő munkája elismeréseként, matematikatanulmányi versenyekre való eredményes felkészítéséért

Molnár Miklósnénak, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanítójának kitartással, szeretettel végzett osztálytanító, munkaközösség vezető, tehetséggondozó, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként

Soltiné Tóth Andreának, a Szent László Katolikus Általános Iskola tanárának, megbízható katolikus tanári és lelkiismeretes felzárkóztató munkájáért, a munkatársait és az iskolavezetést egyaránt nagyban segítő pedagógus tevékenységéért, és a diákönkormányzat keretében végzett kiemelkedő közösségi munkájáért

Sárosy Ildikónak, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája matematika szaktanárának több évtizeden keresztül kifejtett lelkiismeretes, kitartó, színvonalas szakmai munkájáért, versenyekre, érettségi vizsgáztatásra való sikeres felkészítéséért és a matematika tantárgy népszerűsítéséért

Sárvári Anitának, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája középiskolai tanárának példamutató pedagógusi hivatástudattal végzett, kiváló oktató-nevelő, tehetséggondozó, személyiségfejlesztő munkájáért, kiemelkedően sikeres közép- és emelt szintű érettségire, illetve közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tevékenységéért

„SYLVESTER JÁNOS ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta

Havasi Józsefnek, a Sárvári Sakk Club SE elnökének a város sportéletében betöltött több évtizedes aktív szerepéért, a sakk és pétanque területén végzett kimagasló szakmai munkásságáért.

Hámori Balázs néptáncpedagógusnak, Sárvár város közösségi-kulturális életében, a néptánchagyomány megőrzésében és tanításában 20 éven át végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül.

„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta

Rácz Péternek, a Sárvári Vármelléki Óvoda karbantartójának nyugdíjba vonulása alkalmából, a Sárvári Vármelléki Óvodában harminchat éven át fáradhatatlanul, kiemelkedő szorgalommal végzett, a gyermekek és az óvoda érdekeit mindig szem előtt tartó, példamutató karbantartói munkájának elismeréseként.

 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csikós Györgyné a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája középiskolai tanárának

példamutató pedagógusi hivatástudattal végzett kiváló oktató-nevelő munkájának, művészeti, sport, közösségi és közéleti tevékenységének elismeréseként Pedagógus Szolgálati emlékérmet adományozza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Tompa Lajosné a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szaktanárának 40 éves odafigyeléssel, törődéssel, szeretettel végzett tanári munkájának elismeréseként Pedagógus Szolgálati emlékérmet adományozza.

Barabás György Emlékérem:

Máthé Csaba

Máthé Csabáné

Tóthné Erős Anikó

Vinczéné Győrfi Krisztina

von Waardenné Csete Ildikó

Molnár Lászlóné