Kedvencek közé 2020. 10. 26. - Hétfő, 21:49 - Névnapok: Dömötör

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: hirlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

2020.09.08. 10:57

Projekt azonosító száma:TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00004

Kedvezményezett neve:Sárvár Város Önkormányzata

A Projekt címe:Bölcsődei férőhelyek bővítése Sárváron

Szerződött támogatás összege:187 000 142 Ft

A támogatás mértéke:100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:2021.10.29.

A projekt alapvető célja a Bölcsőde csoportjainak egy 14 fős csoporttal, az épület egy csoportszobával és a szükséges helyiségekkel (Pl.: fogadó, átadó helyiségek, vizesblokk, tárolók) való bővítése. A bölcsődei férőhelyek engedélyezett létszáma 2016-ban 66 fő volt, melyet az Önkormányzat 2017-ben 80 főben határozott meg. A férőhely és épület bővítéssel a létszám 94 főre emelkedhet.

Jelen projekttel elérendő jelen cél az, hogy a város, és igény esetén a városkörnyék lakosságát, ellátottait szolgáló bölcsőde bővítése révén az épület nyújtotta tárgyi feltételek a kor követelményeinek megfelelően biztosítsák a kötelező feladatok ellátását, az energia hatékony és gazdaságos működés mellett a korszerű, hatékony munkavégzés feltételeit. A szakmai minimumkövetelményeknek maximálisan megfelelő akadálymentes, egyenlő eséllyel igénybe vehető energia hatékonyan üzemeltethető bővítmény megépítése, kialakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az önkormányzat a már említett ellátási kötelezettségének a kor műszaki és szakmai követelményeinek megfelelve eleget tudjon tenni.

A beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő belépéséhez, illetve a munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

Az Önkormányzat célja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának hiánya a leendő szülőket, fiatal házasokat, családokat ne tántorítsa el a gyermekvállalástól, ellenkezőleg, járuljon hozzá ahhoz: segítse, ösztönözze, bátorítsa a családok gyermekvállalással kapcsolatos döntéseit. Az Önkormányzat célja a projekttel az, hogy a kisgyermekes családok mindennapi életvitelét olyan infrastruktúrával rendelkező intézmény segítse, a gyermekek napközbeni ellátását olyan intézmény biztosítsa, melyet az ellátást igénylők jó szívvel, gyermeküket jó kezekben és korszerű, kulturált, jól felszerelt környezetben tudva egyre növekvő számban vesznek igénybe, így a fejlesztés hozzájárul a szülők- gyermekvállalás mellett is megmaradó – munkavállalási kedvéhez. A bölcsőde igénybevétele hozzájárul a gyermekes szülők foglalkoztatási lehetőségei növekedéséhez így az életminőség javulásához is. Az Önkormányzat célja, amellett, hogy lehetőséget kíván biztosítani a sárvári kisgyermekes szülők, anyák részére, hogy mind többen vállalhassanak munkát, az is, hogy a Gyvt. 94. § (5a) bekezdése alapján a városkörnyéki községekben élő kisgyermekes szülők is lehetőséget kapjanak mindezekre. A bölcsőde épületében jelenleg hat csoport működik. A férőhelyek száma 80 fő ebből egy-egy csoport 12-12 fővel, míg négy csoport (csoportonként) 14 fővel működik. A meglévő bölcsőde lapos tetős, földszintes, szabályos elrendezésű épület, bruttó alapterülete 946,14 m2. Bővítése egyrészt az épületben elhelyezett helyiségek funkcióinak megtartása céljából,

másrészt az épület 2017-2018-ban történt felújításának fenntartási időszaka miatt csak a meglévő épületet egy összekötő folyosóval megközelíthető bővítménnyel lehetséges. A meglévő bölcsőde 14 férőhellyel történő bővítése egy csoportszobával és az azt kiszolgáló helyiségekkel lesz biztosítható. A bővítmény tervezett bruttó alapterülete 173,79 m2, hasznos alapterülete 139,87 m2, mely a következő helyiségeket foglalja magában: előtér (babakocsi tároló) 16,00 m2, akadálymentes mosdó – 4,62 m2, átadó – 16.20 m2. fürdő 24,15 m2, csoportszoba — 50,75 m2, közlekedő/raktár — 28,15 m2. A bővítményen túl játszóterasz és játszóudvar is kialakításra kerül az NM rend. előírásainak megfelelően, amely kielégíti a három éven aluli gyermekek mozgásigényét, hozzájárulva egészséges életmódra történő nevelésükhöz is.

A fejlesztés során fontos hangsúlyt kap a bővítmény és megközelítésének teljes körű, az épület projektarányos akadálymentesítése. Az ingatlanon belül a bővítmény megközelítését szolgáló új járdaszakasz mellett felújításra kerülnek a meglévő töredezett járdaburkolatok is. A jogszabályban előírt számú parkolóhelyek – az akadálymentes parkolóval együtt – az ingatlannal közvetlenül határos önkormányzati tulajdonú közterületen kerülnek kialakításra. További fontos szempont az épület energetikai hatékonyságának érvényesítése a homlokzat és födém szigetelésével, fokozott légzárású nyílászárók elhelyezésével. Megújuló energiaforrás is alkalmazásra kerül napelemek telepítésével.

A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor kerül. A beszerzendő eszközök és egyéb berendezési tárgyak, eszközök közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódónak, a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően elengedetlenül szükségesek az új csoportszoba működéséhez. A játszótéri eszközök a projekt fizikai befejezéséig tanúsítvánnyal fognak rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály) igényeinek megfelelnek. A bővítmény így egy új, immáron a hetedik csoport elhelyezését tudja biztosítani 14 férőhellyel növelve a Bölcsőde jelenlegi kapacitását, melynek révén a felhívás férőhely bővítési célja megvalósul.

A kiviteli tervdokumentációk elkészültét követően a bölcsőde bővítésének kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást 2020.07.14-én indult el. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.07.24.) 3 db ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot a Nyugat-Ép Húsz Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adta nettó 143.479.660 Ft + ÁFA = bruttó 182.219.168 Ft összeggel. A nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2020.08.24-én aláírásra került.