Kedvencek közé 2020. 6. 3. - Szerda, 09:34 - Névnapok: Klotild

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: hirlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

Elfogadták a város idei költségvetését

2020.02.14. 09:42

A sárvári önkormányzat 2020. évi költségvetését 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással fogadta el a sárvári képviselő – testület a február 13-i ülésén. Több beszámolót is meghallgattak a képviselők, és számos rendeletet módosítottak a mintegy kétórás ülésen.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász egyházashetyei és vásárosmiskei pszichiátriai és szenvedélybeteg gondozóinak 2019. évi tevékenységéről számoltak be az intézmények vezetői. Majd Hámoriné Németh Edit intézményvezető adott tájékoztatást a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ tavalyai munkájáról. Elmondta, hogy nagy örömmel vették birtokba 2019-ben a megújult épületet. A beszámolókat Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester értékelte, aki kiemelte, hogy a Karitász két intézményével szerződéses kapcsolatban áll az önkormányzat, így lehetőség van ezen gondozókban a sárvári betegek ellátására.

Szabó Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ beszámolójával kapcsolatban elmondta, széles körű feladatot lát el az intézmény nemcsak a városban, hanem a járásban illetve a közös önkormányzati hivatal területén is. - Nagy öröm a számomra, hogy tavaly mintegy 300 millió forintból teljesen újjáépült a gondozási központ épülete, így a szolgáltatást igénybe vevők színvonalasabb ellátásban részesülhetnek, a dolgozók pedig optimálisabb körülmények között gyakorolhatják a tevékenységüket - szólt Szabó Zoltán.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde vezetője, Varga Istvánné arról szólt, hogy a 80 férőhelyes bölcsőde mintegy 83 %-os kihasználtsággal működik, és egész nap biztonságot nyújt a gyermekeknek. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester ezt azzal egészítette ki, hogy az elmúlt években a bölcsőde épülete is megújulhatott, és további bővítése várható.

A Nádasdy Kulturális Központ tavalyi tevékenységéről és idei terveiről Takács Zoltán Bálint igazgató adott tájékoztatást. Több mint 34 ezer látogatja volt a múzeumnak, közel 300 programot szervezett az intézmény. De az igazgató arra a legbüszkébb, hogy sikerült a helyi tanintézményeket is megszólítaniuk. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy a Nádasdy Kulturális Központban folyó színvonalas munka megerősítette azt a testületi döntést, amellyel összevonták a múzeumot és a művelődési központot.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetével kapcsolatban Kondora István polgármester elmondta, hogy a főösszege 3,9 milliárd forint, amelynek 70 %-át működésre, 30 %-át pedig fejlesztésre, felújításra fordítják. Az idei tervek között is szerepel parkolók építése, út- és járdafelújítás, a szennyvízhálózat bővítése illetve az ívóvíz – hálózattal együtt a fejlesztése, továbbá a közvilágítás bővítése. A polgármester szólt arról, hogy a főutca felújítását célzó állami beruházás március 15-én indul, felújítják a Vörösmarty és az Uzsoki utcák útburkolatát pályázati forrásból, 85 millió forintot fordítanak egyéb utakra, 25 milliót kátyúzásra. Felújítják a Szatmár utcai óvodát, megújul a Gárdonyi iskola homlokzata, pályázati támogatással bővül egy csoportszobával a bölcsőde. Az önkormányzat bevételeinek nagy része az adóbevételekből származik, amelynél 1,9 milliárd forinttal terveznek.

Horváth Márta könyvvizsgáló szakmai véleménye szerint az önkormányzat pénzügyi stabilitása a következő időszakra is biztosított. Kampel Oszkár bizottsági elnök aláhúzta, hogy a költségvetéssel a kötelező feladatok és a város fejlesztése is teljesíthető.

Szabó Lajos ellenzéki önkormányzati képviselő szerint a költségvetés átlátható, jól összerakott, az évet „ki tudja tölteni”, a szokásos színvonalon van. Szólt arról, hogy a sportcélú költések kiemelt szerephez jutnak a költségvetésben, azt firtatta, hogy e mögött milyen koncepció áll, mi a cél a város sportjával. Németh Zsolt, a Híd egyesület képviselője irreálisnak nevezte a Sárvár Arénában épülő tekepályára tervezett 166 millió forintot. Klimits István, a 2-es körzet egyéni képviselője szerint a Kertváros idén nem nyer a város költségvetésén, felszólalásaiban Újmajor és az Ungvár utca lakói részére is fejlesztéseket kért.

Kondora István polgármester elmondta, hogy a tekepályával válik teljessé a Sárvár Aréna kivitelezése, és a városnak van egy, az önkormányzat által is támogatott NBI-es tekecsapata, akik itt lelnek majd otthonra, továbbá a sárváriaknak is egy újabb, színvonalas kikapcsolódási lehetőséget nyújt a pálya. Hozzátette: Sárvár sportkoncepciója, hogy az NBI-es tekések mellett legyen Sárvárnak NBII-es kézilabda csapata, NBIII-as vagy megyei I. osztályú labdarúgó csapata, a megyei bajnokságban játszó kosárlabda csapata, és a helyi sportközösségek a lehető legnagyobb számban leljenek otthonra a sárvári sportlétesítményekben, minél nagyobb teret adva a sárváriaknak az egészséges életmód gyakorlására.

Az ülésen a fideszes képviselők és Klimits István, a Híd a Jövőnkért Egyesület képviselőjének szavazatával, 8 igennel fogadták el az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Németh Zsolt és Szabó Lajos, a Híd a Jövőnkért Egyesület képviselői tartózkodtak, Eiveck Péter, a Híd egyesület másik képviselője nem vett részt az ülésen.