Kedvencek közé 2020. 4. 3. - Péntek, 05:42 - Névnapok: Buda, Richárd

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel./Fax: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: honlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

Hálaadó istentisztelet a református templom bővítéséért

2018.10.17. 08:37

Október 14-én, vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottak a sárvári református templom és gyülekezeti központ bővítéséért. Balog Zoltán református lelkész, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke hirdetett igét.

Balog Zoltán igehirdetésének középpontjában Pál apostol Timótheushoz írt első levele állt, mely szerint „Isten minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten igéje és az imádság megszenteli.” Mint mondta, ez a most átadásra kerülő gyülekezeti terem is Isten igéje és az azt használó közösség imádsága, jó cselekedetei által válik igazán megszenteltté.

Az új épületrészt Szakál Péter, az Őrségi Református Egyházmegye esperese adta át, azt hangsúlyozva, hogy az eltelt húsz évben nagyon sokat fejlődött a sárvári gyülekezet, gyarapodott épületeiben, de a közösség számát tekintve is. Majd felidézte az elmúlt évtizedek történetét. A presbitérium 1995-ben döntött úgy, hogy templomépítésbe kezd. 1991-től a celldömölki református lelkész, Szentpály – Juhász Imre töltötte be a sárvári lelkészi tisztséget is, az ő közbenjárásával, a templomépítéshez szükséges mintegy 52 millió forint több mint 60%-a svájci és német gyülekezetek adomány volt. Az új templomot 1998. október 10-én szentelték, fel, és ekkortól lett végre Sárváron lakó lelkésze is a gyülekezetnek Szentgyörgyi László személyében. De már akkor megfogalmazódott egy gyülekezeti terem építésének igénye, amely most kormányzati támogatással elkészülhetett.
Szentgyörgyi László református lelkész a hálaadó istentiszteleten elmondta, hogy a beruházás keretében egy gyülekezeti terem épült, a lelkészlakás két szobával bővült, a terasz lépcsőzetét burkolták le és 10 autó részére készült parkoló. A kivitelezés mintegy 37 millió forintba került, amelyet az emberei erőforrások minisztereként Balog Zoltán saját miniszteri keretéből 35 millió forinttal támogatott. A fennmaradó 2 millió forint a hívek adományaiból és a sárvári gyülekezet saját forrásából állt rendelkezésre. A lelkész köszönetet mondott mindenki támogatásáért.

Szentpály- Juhász Imre, a sárvári gyülekezetet 1991 és 1998 között vezető lelkész köszönetet mindenkinek, akik segítségével eljuthatott eddig a sárvári közösség, és hálát adott Istennek az újabb gyarapodásért.
Kondora István polgármester arról szólt, hogy az ötcsillagos várost építünk szlogen, nemcsak az épületeinkre, a lakókörnyezetünkre, de a közösségeinkre is érvényes. Most a sárvári reformátusok egy új otthont kaptak, amely teret ad ahhoz, hogy tovább épüljön a közösség.
A hálaadó istentisztelet végén Dohi Zsolt gondnok elmondta, hogy hármas ünnepet ül a gyülekezet. Húsz éve adták át a templomot, most elkészült a második üteme és húsz évvel ezelőtt, 1998. október 1-jén kezdte meg sárvári szolgálatát Szentgyörgyi László lelkész is. Ezen jeles alkalomból a gyülekezet új palásttal ajándékozta meg a lelkészt, és hálás szívvel mondott köszönetet munkájáért és szolgálatáért.

A hálaadó istentiszteleten Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett, aki méltatta a gyülekezet munkáját.
Az istentiszteletet szeretetvendégség követte a sárvári református templomban.