Kedvencek közé 2020. 4. 7. - Kedd, 21:49 - Névnapok: Herman

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel./Fax: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: honlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

Hat rendes ülés az első félévben

2020.01.24. 11:12

A sárvári képviselő – testület a decemberi ülésén fogadta el a 2020. év első félévére vonatkozó munkatervét. Hat rendes ülést tartanak a városatyák az év első felében, az első testületi ülésre január 30-án, csütörtökön 16 órakor kerül sor a Városháza nagytermében.

Az idei első ülésen beszámoló hangzik el a városi főépítész munkájáról, beszámol 2019. évi szakmai munkájáról a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Szent Jakab Szociális Központ Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Közösségi Gondozója.
A január 30-i ülésen beszámol munkájáról a Levendula – Ház Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátója. Tájékoztatást hallhatnak a Kolping Támogató Szolgálat 2019. évi munkájáról is a képviselők. Napirendre kerül a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás. Beszámoló kerül a képviselők elé a 2019. évi Simon - Júdás napi országos kirakodóvásárról. Tárgyalják ingatlanok belterületbe vonását, kezdeményezik a Sárvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárást.

A februári ülésen beszámoló hangzik el a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ, a Sárvári Cseperedő Bölcsőde és a Nádasdy Kulturális Központ 2019. évi munkájáról. Jóváhagyják a Nádasdy Kulturális Központ 2020. évi munkatervét is. Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról, és az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről. Jóváhagyják Sárvár Város Önkormányzatának 2020-2023. évi középtávú tervét. Beszámolót hallgatnak meg a jegyző adóztatási tevékenységéről. Pályázatot írnak ki a Sárvári Csicsergő Óvoda intézményvezetői álláshelyére.

Márciusban jóváhagyják az önkormányzati tulajdonú cégek üzleti és közbeszerzési terveit. Megállapítják a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások feltételrendszerét.
Áprilisban beszámoló hangzik el Sárvár Város tűzvédelmi helyzetéről, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, és az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről. Felülvizsgálják Sárvár Város Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Májusban beszámolót hallgatnak meg a képviselők Sárvár város közbiztonságának helyzetéről. Jóváhagyják az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok 2019. évi mérlegbeszámolóit. Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának és az egyes költségvetési előirányzatoknak a felhasználásáról. Elfogadják az önkormányzat 2021-2027 évek közötti Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Júniusban felülvizsgálják Sárvár Város Fenntartható Energia és Klíma-akciótervét. Megállapítják a képviselő-testület II. félévi munkatervét. Pályázatot írnak ki a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyére.