Kedvencek közé 2020. 11. 23. - Hétfő, 18:03 - Névnapok: Kelemen

Sárvár a Gyógyhely

Közel három évtized után Sárvár az első település, amely képes volt megfelelni a gyógyhellyé nyilvánítás rendkívül szigorú feltételeinek. Hosszú évtizedek kitartó, tudatos munkájáról, sajátos szempontok alapján rendezett eredményeiről kellett a városnak számot adnia a gyógyhellyé minősítési eljárás során.

Sárvár sikeresen vizsgázott, és 2012. október 19-én elérkezett a pillanat, hogy ünnepélyes keretek között átvegyék az erről szóló oklevelet. „Sárvár – Gyógyvarázs” és „Sárvár – Arborétum” elnevezéssel egy egyéves eljárást követően a város két területe is megkapta a gyógyhelyi minősítést.
Sárvár önkormányzatának képviselő-testülete 2011 tavaszán határozott arról, hogy a város gyógyturizmusban betöltött szerepének erősítése érdekében a település egyes részeit gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni. Ekkor a nyilvántartásban 13 gyógyhely szerepelt, az utolsó minősítő eljárás 1984-ben zajlott. A testület a folyamat menedzselésével az Aquaprofit Zrt.-t bízta meg, a cím elnyeréséről szóló határozat idén október elején érkezett meg.
 
A gyógyhely cím elkötelezettség a jövő nemzedéke számára!

A gyógyhellyé minősítést végző intézet, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala képviseletében dr. Paller Judit mb. tisztifőorvos adta át az ünnepségen a címet tanúsító oklevelet Kondora István polgármesternek arról, hogy az önkormányzat kérelmében megjelölt két területet a fürdőt és a környező zöld területeket, valamint az Arborétumot gyógyhellyé nyilvánította.
– Sárvár rendelkezik olyan adottságokkal – akár a klimatikus viszonyokat, akár a termálvizet tekintve, akár a jószándékú és elkötelezett emberek tömegét tekintve –, hogy nekiindulhatott ennek a nehéz útnak. A sikerhez kellett egy jó vezető, egy jó csapat és kellett hozzá Sárvár lakossága. A város most már birtokolja a gyógyhely kitüntető címet, de a neheze most jön. Ezzel az elismeréssel elkötelezték magukat a jövő nemzedéke számára, hogy őrzik ezt a minősítést – mondta dr. Paller Judit.
 
Ezt a katedrálist, amely a gyógyhelyet jelenti a sárvári polgárok közösen építették!

Kondora István polgármester szerint a gyógyhely cím elnyerését tanúsító oklevél átvételének napja beépül azoknak az évfordulóknak a sorába, amelyek városunk életét 1961-tő meghatározzák, amikor is a város védőszentje, Szent László isteni adománykén olaj helyett termálvizet fakasztott Sárváron, egyszerre kétfélét is.
 

– Ez a díj minden sárvári polgárnak szól, minden sárvári közös sikere. Én, mint a város első szolgája örömmel vettem át ezt az oklevelet, és egyúttal magamra vállalom azt a felelősséget, hogy nem elég eddig a pontig eljutni, a jövő hídján át kell mennünk. Saját erőnkből, lépésről lépésre folytatnunk kell a megkezdett fejlesztéseket! Legyünk méltók ehhez a díjhoz, és töltsük meg ezt belső tartalommal! Ezt a katedrálist, amely a gyógyhelyet jelenti virtuális, szellemi értelemben közösen építettük meg, erre a katedrálisra közösen kell vigyáznunk – hangsúlyozta a polgármester.

Sárvár fizikai, lelki és szellemi erőt adó város!

Tama István, a Magyar Turizmus Zrt. regionális marketingigazgatója köszöntő szavaiban hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a Sárváron lezajlott fejlesztések oda vezettek, hogy Sárvár ma megbízhatóan teljesítve az ország top 10 városa közé tartozik a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákat tekintve.
– A turisztikai marketingben kétféle dolgot kell tennünk ahhoz, hogy ismertté és elismertté tegyünk egy gyógyhelyet. Az egyik, hogy imázst építünk: bemutatjuk, hogy mennyire jó ez a gyógyhely, mennyire kedvező a pihenésre, gyógyulásra, jó hírét keltjük a városnak. A másik, hogy ennek a gyógyhatásnak a fizika, orvosi és egyéb bizonyítékait megkeressük, és a nyilvánosság elé tárjuk. Ez a két ág most itt Sárváron összeért, a városnak a jó hír keltése mellé egy írásos dokumentum is rendelkezésre áll.
 

A Nyugat –Dunántúli Régió erőt adó régió: fizikai, lelki és szellemi értelemben, és talán nincs még egy ilyen hely a régióban, mint Sárvár, amely ilyen jól illusztrálja ezt a szlogent. A gyógyvíz, a sportolási, a fürdési lehetőségek, a kalandpark mind-mind a testi erőt gyarapítják, egy-egy séta az Arborétumban, a Csónakázó-tó partján lelki erőt ad, a történelmi környezet, ez a vár pedig arra hivatott, hogy szellemileg is megerősítsen bennünket hazánk történelmének ismeretében. Ez a hármasság az, amely a Nyugat- Dunántúl és Sárvár erejét adja ahhoz, hogy a turisták itt jól érezzék magukat, erre építünk most, és erre kívánunk építeni a jövőben. A turisták ott érzik jól magukat, ahol a helyiek is jól érzik magukat, ezért a helyiek város iránti szeretete, egészségük iránti elkötelezettsége meghatározhatja Sárvár jövőbeni turisztikai sikereit – mondta el Tama István.
 

A gyógyvíztől a gyógyhelyig – ötven év krónikája

Hosszú út vezetett Sárváron a gyógyvíz megtalálásától a gyógyhellyé minősítés megszerzéséig. Az eltelt ötven évben a város vezetőit és a magánbefektetőket is Sárvár idegenforgalmi fejlesztésének közös célja motiválta. Sárvár életében 1961-től van jelen a gyógyvíz, ekkor a kőolajkutatások során találtak rá az értékes vízre. Sárváron kétféle vizet is megtalálunk: a gyógymedencékben található víz 1200 méteres mélységből 43 °C-os, a másik 2000 méterről 83 °C-os hőmérsékleten tör a felszínre, ez utóbbinak fontos összetevője a nátrium-klorid, a hidrogén-karbonát, a jód, a bróm, a fluor és még számos nyomelem.
A gyógyvízre épülő idegenforgalom az 1980-as évek elejétől erősödött meg. A már korábban megépült fürdő és kemping évi átlagban 160 ezer látogatót fogadott. Akkoriban a jelenlegi fürdő helyén még sportpálya volt. 1983-ban tették le a Danubius Termálszálló alapkövét, ami 1985-ben nyitott meg az osztrák–magyar idegenforgalmi együttműködés keretében.
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2002-ben nyitotta meg kapuit, ezzel a város tovább erősítette pozícióját az egészségturisztikai piacon és idegenforgalma is fellendült. A fürdő Magyarországon egyedülállóként a színvonalas szolgáltatásai miatt 2004-ben az Európai Királyi Fürdők Szövetségének (Royal Spas of Europe) tagjává vált. 2007 áprilisában a gyógy- és wellnessfürdő elnyerte az EuropeSpa-med minőségi díjat, 2008-ban a Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága a legmagasabb, négycsillagos kategóriába sorolta. 2010-ben adták át a fürdő második ütemét, a 3 milliárdos fejlesztéssel családi fürdővé vált a komplexum, amelynek látogatószáma 2011-ben elérte a 720 ezer főt.
 

A jelentős fejlesztések hatására új szállodák jöttek létre (VitalMed Hotel, Park Inn Hotel, Spirit Hotel), emellett számos új panzió, apartman is nyílt. A szálláskapacitás jelentős bővülését jól mutatja, hogy míg 2001-ben a kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma 26 ezer fő volt, addig 2011-ben 444 ezer, ezzel Magyarország 7. leglátogatottabb települése lett Sárvár.
2011-re Sárvár alkalmassá vált a gyógyhely cím megszerzésére. Természeti adottságai a gyógyhely cím elérésének megfelelnek: gyógyvize kiváló, minősített; a fürdőhely természeti környezete rendezett, parkosított; levegője kiváló; a zajszennyezés nem haladja meg a határértéket. A gyógyhellyé nyilvánítás társadalmi-gazdasági feltételei is adottak: a gyógyfürdő kül- és belföldön egyaránt ismert; magas a település presztízse, jó a városimázs; a bel- és külföldi turizmus célpontja; nincs szennyező ipar, egyéb szennyező gazdasági tevékenység; megfelelő mennyiségű és minőségű szállóhelyekkel rendelkezik.

Sárvár gyógyhellyé nyilvánításának folyamata

Sárvár önkormányzatának képviselő-testülete 2011 tavaszán határozott arról, hogy a város gyógyturizmusban betöltött szerepének erősítése érdekében a település egyes részeit – elsősorban a gyógyfürdőt és környezetét – gyógyhellyé kívánja nyilváníttatni.
Ekkor a nyilvántartásban 13 gyógyhely szerepelt, az utolsó minősítő eljárás 1984-ben zajlott. A gyógyhellyé nyilvánítás eléréséhez a természetes gyógytényezőkről szóló egészségügyi miniszteri rendelet alapján kellett a háttértanulmányokat és a pályázathoz szükséges dokumentációt elkészíteni, az eljárást lefolytatni. A testület a folyamat menedzselésével az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.-t bízta meg.


A döntés-előkészítési szakasz lezárulásával az önkormányzat 2011 nyarán döntött a gyógyhellyé minősítendő terület nagyságáról, majd a gyógyhely végleges határai 2011 őszén kerültek kijelölésre az illetékes hatósággal, az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalával történt egyeztetéseket követően. Ennek eredményeképpen a városon belül két területegységet határoltak le. Az északi, kisebb gyógyhelyi terület teljes egészében az Arborétum területére esik, az ettől délebbre elhelyezkedő gyógyhelyi terület nagyobb kiterjedésű, magában foglalja a gyógyfürdőt és kiterjedt zöldterületeket. Mindkét gyógyhelyi területet védőzóna övezi az előírásoknak megfelelően.
Szintén 2011 nyarán született önkormányzati döntés a pályázathoz szükséges környezeti mérések megrendeléséről és a szükséges dokumentációk beszerzéséről. Ennek a felkészülési és mérési szakasznak a keretében készült el 2012 januárjában egy Gyógyhelyi Fejlesztési Program is.
2012 októberében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala megküldte a határozatait arról, hogy az önkormányzat kérelmében megjelölt két területet „Sárvár – Gyógyvarázs” és „Sárvár- Arborétum” elnevezéssel gyógyhellyé nyilvánította. Ezzel Sárvár az ország 14. nyilvántartásba vett gyógyhelye lett.