Kedvencek közé 2020. 4. 2. - Csütörtök, 11:07 - Névnapok: Áron

Hírek

Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel./Fax: 00-36/95-320-265
On-line szerkesztőség: honlap@sarvar.hu

cimer

2011 All rights reserved
Powered & designed
by Chrome

demo

Koronavírus miatt hozott sárvári intézkedések egy helyen - Frissítve!

2020.03.24. 06:41

Koronavírus miatt hozott sárvári intézkedéseket gyűjtöttük össze, illetve információkat találnak az egyházak, közszolgáltatók, intézmények működésével kapcsolatban.

Háziorvost, fogorvost és a házi gyermekorvost csak sürgős esetben keressék!

A háziorvosokat, fogorvosokat és a házi gyermekorvosokat csak sürgős esetben kereshetik fel a páciensek itt Sárváron is a koronavírus miatt elrendelt vészhelyzetre tekintettel. Az EMMI miniszteri rendelete értelmében a rendelőkben egészségügyi ellátást csak akkor végeznek, ha arra sürgős szükség miatt - életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében - kerül sor. Tervezett, halasztható ellátásra, például jogosítványkészítés, hosszabb ideje fennálló panaszok kezelésére nincs lehetőség. A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani. A háziorvosok és házi gyermekorvosok azt kérik, hogy mielőtt felkeresnék a rendelőt, telefonon vagy e-mailben egyeztessenek orvosukkal. A sárvári orvosok elérhetőségeit megtalálják a sarvarvaros.hu weboldalon az Infotárban.

Itt olvasható, hogy melyik napon melyik fogorvost lehet felkeresni:

SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁS
03.18-03.31.

9:00-12:00
03.23.: Dr. Nagy Veronika Sárvár, Batthyány u.41.
03.24.: Dr. Liszta Róbert Sárvár, Esze T. u.13.
03.25.: Dr. Simon Eszter Sárvár, Várkerület 33.
03.26.: Dr. Boda Szabolcs Sárvár, Sylvester J. u.1.
03.27.: Dr. Fekete Katalin Sárvár, Batthyány u.41.
03.30.: Dr. Simon Eszter Sárvár, Várkerület 33.
03.31.: Dr. Liszta Róbert Sárvár, Esze T. u. 13.

A sárvári önkormányzat önmaga szervezi meg a helyi fogorvosi ügyeleti ellátást, mivel Szombathely úgy határozott, hogy nem fogadják a megyeszékhelyen az ügyeleti időben az innen érkező betegeket. A sárvári központi fogorvosi ügyelet néhány napon belül, az engedélyek beszerzése után jöhet létre – számolt be a fogászatot érintő változásoktól Kondora István polgármester.

***

KÖZLEMÉNY A SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZBAN ELRENDELT ÜTEMEZETT
ELLÁTÁSOK HALASZTÁSÁRÓL

2020. március 16. napjától visszavonásig a Szent László Kórházban az ütemezett ellátások, így fekvő, egynapos, járóbeteg szakellátás, nappali ellátás, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel halasztásra kerülnek.

Az egyértelműen sürgős esetek, a súIyos egészségkárosodás veszélye miatt és a legalább 2 hónapig nem halasztható betegségek ellátása természetesen folyamatos.

Szüneteltetésre kerülnek a szűrések, a kontroll vizsgálatok, az elektív kivizsgálások és a gondozás. Kivételt képeznek az állapotromlás és az orvosi beavatkozás szüksége (pl. varratszedés, nem halasztható kötés, gipszeltávolítás, terhesgondozás legszükségesebb esete stb).

Ugyanezen naptól a leletkiadás Intézményünkben szünetel, azok elérhetők az EESZT felületen. Az előjegyzett betegek értesítésre kerülnek, előzetesen egyeztetve az egynapos ellátás esetén az operáló orvossal/kezelőorvossal, nappali ellátás esetén az orvosigazgatóval, fekvőbeteg ellátás esetén az érintett fekvőbeteg osztály osztályvezető főorvosával, de kérjük a lakosságot, hogy jelen intézkedés végrehajtásában segítse munkánkat.

A sürgősségi ellátás eldöntése az érintett szakorvos, osztályvezető főorvos szakmai döntési kompetenciája és felelőssége – olvasható Vancsura Miklós, a Sárvári Szent László Kórház főigazgatójának közleményében.

Látogatási tilalom a sárvári kórházban is!

Országos Tisztifőorvos látogatási tilalmat rendelt el Magyarország összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó Intézményében még 2020. március 08-tól visszavonásig. A Szent László Kórház minden telephelyén és valamennyi fekvőbeteg osztályán, valamint a Pszichiátriai Betegek Otthonában Simaságon is látogatási tilalom van érvényben visszavonásig.

Érdeklődni a 06 95/523-000 –as telefonszámon lehet! Megértésüket köszöni – a Szent László Kórház vezetősége.

***

Sárvár Város Polgármesterének intézkedése Sárvár város közigazgatási területén működő bölcsőde és óvodák vonatkozásában

A koronavírus járvány megelőzése érdekében, a 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. §-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. március 17. napjától rendkívüli szünetet rendelek el a Sárvári Cseperedő Bölcsődében, a Sárvári Vármelléki Óvoda székhelyén, telephelyein és tagintézményében, a Sárvári Csicsergő Óvoda székhelyén és telephelyén.

A fenti intézmények székhelyén ügyeleti rendben kell biztosítani azon gyermekek ellátását, akiknek felügyelete másként nem megoldható. A telephelyek és tagóvoda a fenti időponttól zárva lesznek.

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:
1. egészségügyi dolgozó
2. gyógyszertári dolgozó
3. élelmiszerbolti dolgozó
4. rendvédelmi szervnél dolgozó
5. bármely hatóság dolgozója
6. közszolgálati dolgozó
7. egyéb (egyéni elbírálás szerint történik).

Hangsúlyozottan kérem a szülőket, hogy csak nagyon fontos, indokolt esetben kérjék az ügyeleti ellátást. Az ügyeleti ellátás indokolással ellátott igénylésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
- Sárvári Vármelléki Óvoda: darazsne@airplanet.hu
06 95 320 009; +36 30 779 3250
- Sárvári Csicsergő Óvoda: s.csicsergo@varsat.net, tundegersey@gmail.com (Kérem, hogy igényüket mindkét e-mail címen jelezni szíveskedjenek.)
06 95 320 567; +36 20 263 0066
- Sárvári Cseperedő Bölcsőde: bolcsode@globonet.hu
06 95 320 622; +36 30 414 0667

Az intézményekben ügyeleti ellátásban részesülő gyermekek részére az ügyelet időtartama alatt az étkezés biztosított.

***

A sárvári önkormányzat megszervezi az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását – tájékoztatott Kondora István polgármester. A koronavírus járvány egyre jobban eléri hazánkat, és legveszélyeztetettebbek az idősek, ezért a Sárvári Önkormányzat úgy döntött, hogy a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével megszervezi az idősek gyógyszereinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. Hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig a 06 95 320-149-es vagy a 06 30 997 0638-as telefonszámon jelezhetik az idősek, ha gyógyszereik illetve alapélelmiszeriek hazaszállítását kérik. A jelzést követően a gondozónő felkeresi az idős embert az otthonában, ott a bevásárláshoz szükséges pénzt és listát átveszi tőle, majd az idős otthonába szállítja a kért gyógyszereket és alapélelmiszereket. Figyeljünk az idősekre, segítsünk nekik ezekben a nehéz időkben - hangsúlyozta a polgármester.

***

KÖZLEMÉNY a koronavírus kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet idején az ügyfélfogadási rend változásáról

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Önök és munkatársaink egészségének védelme érdekében a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadás – az anyakönyvi és a hagyatéki ügyek kivételével – Sárvár Város Polgármestere és Sárvár Város Címzetes Főjegyzője utasításának hatálybalépésétől kezdődően – 2020. március 17. napjától – határozatlan időre felfüggesztésre kerül.

Az anyakönyvi és a hagyatéki ügyekben kizárólag a 95/523 134-es telefonon előre egyezetett időpontban van lehetőség személyes ügyfélfogadásra. A személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadás felfüggesztésének hatálya alatt telefonon, továbbá e-mailen, illetve a hivatali kapun keresztül az ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartás folyamatosan biztosított a következő elérhetőségeken:
telefon: 95/523-100
e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu
hivatali kapu:
Sárvár város vonatkozásában: SARVARONK KRID: 328729101
KOHSARVAR KRID: 327768941
SARVRHATSG KRID: 243978782
Sitke község vonatkozásában: ONKSITKE KRID: 732928925
Porpác község vonatkozásában: PORPACONK KRID: 436998185
Bögöt község vonatkozásában: BOGOTONK KRID: 431938926
e-önkormányzati portál: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A telefonon tett bejelentésekről, kérelmekről az ügyfél, partner azonosítása mellett jegyzőkönyvet kell felvenni.
Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését, türelmét, együttműködését.
Sárvár, 2020. március 16.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

***

K ö z l e m é n y

Tisztelt házasulandó állampolgárok!

Tájékoztatom a házasulandó állampolgárokat, hogy az élet-, vagyonbiztonságot veszélyeztető, megbetegedést okozó koronavírus járvány elkerülése érdekében, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban a házasságkötések alkalmával – amelyekre kizárólag a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében kerülhet sor – a házasulandó feleken kívül kizárólag két tanú, és a házasulandó felek szülei, továbbá legfeljebb egy fő lehetnek jelen.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!
Ezen intézkedés visszavonásig érvényes.
Sárvár, 2020. március 17..
dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

***

A Sárvári Sportfólió Kft. közleménye: A Sárvár Aréna a koronavírus elleni hatékonyabb védekezés érdekében 2020. március 18-a, szerda 12 órától az intézményben működő valamennyi sportszolgáltatást felfüggesztünk, a Sárvár Arénában határozatlan ideig nem lehet egyéni és csoportos foglalkozásokat tartani, beleértve ebbe a rendkívül népszerű fallabda órákat is.

Egyúttal felfüggesztjük a városi piac működését is határozatlan időre

Fontos tudni, hogy a döntésre nem azért kerül sor, mert erre rendelet kötelezne minket, vagy bármilyen fertőzéssel érintettről tudnánk Sárváron és pillanatnyilag a koronavírus sem hozható kapcsolatba az Arénával, hanem a saját eszközeinkkel a koronavírus terjedése elleni védekezést szeretnénk szolgálni azzal, hogy határozatlan időre felfüggesztjük a nem létfontosságú szolgáltatások biztosítását. Bízunk benne, hogy minél gyorsabban újra találkozunk, addig is vigyázzunk egymásra!

***

Nádasdy Kulturális Központ közleménye: A Magyar Kormány veszélyhelyzetet rendelt el, melynek célja a koronavírus terjedésének lassítása.

A Nádasdy-vár a helyzetre való tekintettel, 2020. március 17-től, keddtől bizonytalan időre bezárja a Nádasdy Ferenc Múzeumot, a Művelődési Központot, a könyvtárat és a Galeria Arcist. A Nádasdy-vár a szokott rendjében nyitva tart, azon át lehet haladni, a vár belső és külső udvarát be lehet járni. A márciusi és áprilisi rendezvényeinket elhalasztjuk vagy töröljük. A könyvtár klubtalálkozóit nem tartja meg.

A Koltai Róbert és Kautzky Armand előadásainkra előre megvásárolt jegyek árát visszatérítjük keddtől csütörtökig 8:00 – 16:00 óra között (ebédszünet: 12:00 – 13:00-ig).

Felmerülő kéréseiket, kérjük, az info@sarvarvar.hu email címünkre írják meg.

***

Sárvárfürdő március 17-i közleménye: Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 2020. március 17-től a vendégfogadást ideiglenesen felfüggeszti. Ezt az időszakot arra fogjuk fordítani, hogy minden szükséges karbantartást, takarítást elvégezzünk, és felkészüljünk az újranyitásra, így Önöket a jövőben is a megszokott, magas színvonalú szolgáltatásokkal tudjuk fogadni.

Az elkövetkező időszakra vonatkozó foglalások szálláshelyeinken – VitalMed Hotel és Thermal Camping – későbbi időpontra átfoglalhatók. A fürdő-, uszoda- és fitneszbérletek felhasználhatósági idejét meghosszabbítjuk, a megkezdett gyógykúrákat pedig újranyitás után folytatni tudják.

Kérdés esetén ez idő alatt is állunk az Önök rendelkezésére az info@sarvarfurdo.hu e-mail címen és a 06 95 523 651 telefonszámon 8-16 óra között.

A Sárvárfürdő március 20-i közleménye:
Igaz, hogy nem tudjuk, mikor nyithatjuk meg újra kapuinkat, de mi már elkezdtünk készülni rá. Nem csak a karbantartási munkákat illetően, hanem meghoztunk néhány olyan döntést is, amelyek segítenek abban, hogy a veszélyhelyzet elmúlását követően Önök ismét élvezhessék a pihenés adta gondtalan pillanatokat.

1. A köszönet és hála kevés, amit adni tudunk azoknak, akik mindennap a frontvonalban dolgoznak értünk. Ahogyan most nekünk van szükségünk a lélegzetvételre, úgy lesz szüksége az egészségügyi-, gyógyszertári és rendvédelmi dolgozóknak egy hatalmas szusszanásra, ha véget ér a járvány. Gondolunk rájuk most és a későbbiekben is, ezért az újra nyitást követően minden egészségügyi, gyógyszertári és rendvédelmi dolgozó egy hónapig ingyen látogathatja fürdőnket.

2. MINDEN VENDÉGÜNKNEK: az április 30-ig megvásárolt értékre szóló utalványokhoz (fürdő és szálláshelyek esetében is) +20%-OT AJÁNDÉKBA adunk. Az utalványok a kiállítás dátumától számítva 2 évig érvényesek és SZÉP KÁRTYÁVAL is fizethetők.

3. Szálláshelyeinken 2020. május 31-ig (VitalMed Hotel**** és Thermal Camping****) eltöröltük a kötbért, Ön ajándékutalványban minden esetben visszakapja előlegének összegét.

4. A fürdő-, uszoda- és fitneszbérletek, valamint a megkezdett gyógykúrák érvényességi idejét meghosszabbítjuk a zárva tartás idejével.

Bízunk abban, hogy mielőbb találkozhatunk, és Sárvár felett újra kék lesz az ég.

***

A Sárvári Páneurópa Klub közli a tagsággal és szimpatizánsaival, hogy a klubban az előadások és egyéb rendezvények a vírusjárvány miatt bizonytalan ideig szünetelnek. Az Elnökség minden pénteken 16.00- tól 17.30 -ig a klubban ügyletet tart ahova mindenkit várunk, aki rendezni kívánja április 25-i, szombati és júniusi 3 napos kirándulásunk költségeit, valamint egyéb dolgait . / Kivétel ápr. 10., nagypéntek. / .

***

ÓVINTÉZKEDÉSEK A SÁRVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATAIN

A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. (távhőszolgáltatás, lakás- és helyiséggazdálkodás, társasházkezelés, sárvári játszóterek, temetők karbantartsa) ezúton tájékoztatja fogyasztóit, hogy a koronavírus magyarországi megjelenése miatt ügyfelei és kollégái egészségének, biztonságának megóvása érdekében, az ügyfélszolgálati irodáit további rendelkezésig bezárja. A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. egyben arra kéri ügyfeleit, hogy az elkövetkező időszakban, az alábbi elérhetőségeket vegyék igénybe: E-mail: info@svnk.hu, Telefon: 06-95-520-381, távhő ügyelet: 06-30-2987842, temető: 06-30-5569469, Honlap: http://www.sarvartavho.hu/kapcsolat, A befizetéseket kérjük átutalással rendezzék. Bankszámlaszámunk: 11747037-20301619

A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. folyamatosan nyomon követi a koronavírus okozta helyzetet, és a hivatalos ajánlásoknak megfelelően hozza meg az esetleges további intézkedéseket. Köszönjük ügyfeleink együttműködését, az esetleges kellemetlenséggel kapcsolatosan szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

***

KÖZLEMÉNY A SÁRVÁRI JÁTSZÓTEREK LEZÁRÁSÓL

A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy valamennyi sárvári játszóteret lezárta.
A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében született az a döntés, hogy a játszótereket szalaggal körbekerítjük és lezárjuk. Valamennyi helyszínre tájékoztató táblát is kihelyeztünk.

Bár nem a gyerekek a jelenlegi helyzet veszélyeztetett korosztálya, de a fertőzést ők is továbbadhatják, másrészt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a műanyag felületeken jobban tapadnak a kórokozók. Ilyen elemek pedig majdnem minden játszótéren előfordulnak.

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Sárvár, 2020. március 19
Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.

***

Kormányablakok - Személyesen csak szükség esetén és csak időpontfoglalással, de inkább interneten intézzék az ügyeket!

A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.

Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.

A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken kívül, egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.

A kormányhivatalok az operatív törzs intézkedéseivel, javaslataival összhangban látják el feladataikat.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.

***

A kommunális és szelektív hulladékgyűjtést végző STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. is arról tájékoztatja ügyfeleit, hogy a korona vírus miatt 2020. március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi ügyfélszolgálati irodájában bizonytalan ideig szünetel.

Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadják az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-240, Postacím: 9401 Sopron Pf. 101. //További tájékoztatásért keressék fel a www.stkh.hu honlapot.

*** 

A VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatói döntése alapján ügyfélszolgálati irodánk, fiókirodáink és információs pontjaink március 17-től visszavonásig zárva tartanak, a COVID-19 vírusveszély terjedésének lassítása érdekében, valamint hogy megóvjuk munkavállalóink, felhasználóink és hozzátartozóik egészségét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat, hogy telefonon, online vagy e-mailben is el tudják intézni ügyeiket az alábbi elérhetőségeken: Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 94/516-255, E-mail: vasiviz@vasiviz.hu, info@vasiviz.hu, Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu/online ügyfélszolgálat, (regisztrációt követően vehető igénybe) Hibabejelentés elérhetőségei: +36 80 201 232 (zöld szám), +36 30 827 4849, hibabejelentes@vasiviz.hu. Online ügyfélszolgálatunkon az alábbi ügyek teljes körűen intézhetőek: számlaküldési cím módosítása, csekkigénylés, elektronikus számla igénylés, fizetési mód váltás, bankszámlaszám módosítása, részszámla módosítása, számlamásolatok igénylése, mérőállás diktálás, számlák kiegyenlítése kártyás fizetéssel, A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.

Vasivíz március 18-i közleménye: Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a COVID-19 vírusveszély fennállása miatt, a járvány lassítása, a felhasználók és a munkavállalóink védelme érdekében, a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatói döntése alapján az alábbi intézkedéseket vezetjük be.

2020. április 1-jétől a vízmérő leolvasásokat és a vízmérőcseréket határozatlan időre beszüntetjük.

- 2020. április 1-jétől a víziközmű-szolgáltatás számlázása (víz és csatornadíj számlák), a részszámlákon kívül, becsült adatok alapján történik, kivéve azokon a helyeken ahol rádió-adós mérők vannak, ott továbbra is a tény adatok alapján történik a fizetés.
- Továbbá a felhasználóknak biztosítjuk az vízmérő adatok bediktálását (diszpécserszolgálat, online-ÜFI, emailen (vasiviz@vasiviz.hu) és levelezés útján). A bediktáláshoz meg kell adni a felhasználási hely címét és azonosító számát!
- A havi számlázási körbe tartozó felhasználók a hónapot követő első 6 munkanapon belül jelezhetik a vízmérő állását ilyen módon.
- A féléves számlázási körbe tartozó felhasználók a 2019. II. félévi számlájukon feltüntetett leolvasási időszak alatt.
- Becsült fogyasztást, a számlázás időpontjától számítva a korábbi 1 év fogyasztása alapján állapítjuk meg.

Azok a felhasználók, akik a fentiekben megadott időpont, időszak alatt nem tudják bediktálni, beküldeni a fogyasztási adatot, azoknak is becsült adat alapján számlázunk.

***

E.-ON: Tájékoztatás a koronavírus járvány miatt az ügyfeleink és munkatársaink biztonsága érdekében meghozott intézkedésekről. Annak érdekében, hogy megóvjuk munkatársaink, ügyfeleink, partnereink és hozzátartozóik egészségét, ügyfélszolgálati irodáinkat március 16-tól visszavonásig zárva tartjuk, kérjük, ügyeiket az Online ügyfélszolgálatunkon intézzék.

Kérjük, lépjenek be, illetve ha még nem tették, akkor regisztráljanak a www.eon.hu/ugyintezes oldalunkon. Online ügyfélszolgálatunkon az alábbi ügyek teljes körűen intézhetők: mérőállás diktálás, számla és egyenleg megtekintés, számla befizetés, e-számlára váltás, értesítés tervezett üzemszünetekről, Mobil applikációnkon is intézhetik ügyeiket, melyet E.ON Ügyfélszolgálat néven tudnak letölteni a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.

Ajánljuk, hogy Online ügyfélszolgálatunkon keresztül váltsanak e-számlára, így kényelmesen intézhetik számlaügyeiket otthonról. Mobiltelefonról 06 (20/30/70) 459 96 00, Vezetékes telefonról: 06 52 512 400. Kérjük Önöket, hogy az átmeneti időszakban megnövekedett várakozási idővel számoljanak, ezért telefonos ügyfélszolgálatunk igénybevételét csak indokolt esetben javasoljuk.

Már korábban döntöttünk arról, hogy lakossági ügyfeleinknél azonnali hatállyal felfüggesztjük a tartozás miatti kikapcsolásokat. Ezzel az önként vállalt kikapcsolási moratóriummal kívánunk hozzájárulni ahhoz, hogy a veszélyhelyzet időszakában minden ügyfelünk számára biztosított legyen az áramellátás.

Óvintézkedéseink célja, hogy ügyfeleink zavartalan kiszolgálása mellett biztosítsuk vállalatunk és szolgáltatásaink zavartalan működését.

Ügyfeleink együttműködését és a megértést nagyon köszönjük!

***

Átmenetileg zárva lesznek az Nemzeti Közművek ügyfélszolgálati irodái! (gázszolgáltató, áramszolgáltatás)
Az NKM ügyfelei és kollégái egészségének, biztonságának megóvása érdekében, az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából személyes ügyfélszolgálati irodái további rendelkezésig zárva tartanak.

Az NKM arra kéri ügyfeleit, hogy ezen időszakban válasszák a továbbra is teljes kapacitással működő online ügyfélszolgálatot, mobilapplikációt, telefonos ügyfélszolgálatot, vagy juttassák el megkeresésüket írásban a Társaság e-mail- és postacímére. Telefonos ügyfélszolgálatunk várja hívását: +36 20 474 9999, +36 30 474 9999, +36 70 474 9999,+36 1 474 9999, Írásbeli kapcsolatfelvétel: NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700, ugyfelszolgalat@nkm.energy

***

Új várakozási rendet léptetett életbe a Magyar Posta Zrt. hétfőtől a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében. A gyógyszertárakhoz hasonlóan egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik.

A Magyar Posta a többi várakozót arra kéri, hogy a bejárat előtt várjanak, egymástól javasoltan körülbelül 1 méterre.

Az új szabály bevezetése nemcsak a postai dolgozók, hanem az ügyfelek egészségét és biztonságát is szolgálja - olvasható a társaság közleményében.

***

Egyházi intézkedések Sárváron:

A Magyarországi Református Egyház (MRE) elnöksége azt kéri a gyülekezetektől és a lelkipásztoroktól, hogy további intézkedésig szüneteltessék az istentiszteleteket és minden egyházi alkalmat, a többi között az istentisztelet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmakat, egyházi testületi üléseket és minden egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat. Kérik továbbá, hogy a temetési szertartásokon csak a szűk család vegyen részt. Hiszünk az imádság erejében! Szerda este hat órától imaközösségre hívjuk mindnyájukat, melyhez ezúttal ki-ki otthonában tud csatlakozni – olvasató a Sárvári Református Egyházközség Facebook – oldalán.
Március 29-től a sárvári református templomból is láthatnak istentiszteletet a Sárvári Televízióban. Igét hirdet Szentgyörgyi László református lelkész.

***

Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy a Püspöki Tanács minden magyarországi evangélikus gyülekezetre érvényes döntése értelmében, egyházközségünkben 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig nem tartunk sem istentiszteleti, sem egyéb hétközi gyülekezeti alkalmat. Valamennyi gyülekezeti- és gyermekprogram (pl. énekkar, bibliaóra, hitoktatás, konfirmációi felkészítés) határozatlan időre szünetel. A lelkészi hivatal zárva tart. A lelkészek telefonon és e-mailben elérhetőek. Igyekezni fogunk a gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartást mielőbb több csatornán is kiépíteni, valamint on-line felületeken igei tartalmakkal jelentkezni – olvasató a Sárvári Evangélikus Egyházközség közleményében, amelyet Pethő – Udvardi Andrea evangélikus lelkésznő juttatott el szerkesztőségünkbe.

Evangélikus igemorzsák címmel a Sárvári Evangélikus Egyházközség lelkipásztorai, Pethő Attila és Pethő – Udvardi Andrea március 22-től minden nap 17:30-kor igehirdetéssel jelentkeznek a Sárvári Televízió csatornáján. Az igemorzsák a Sárvári Televízió Youtube – csatornáján és a Facebook – oldalán is megtekinthető.

***

Március 17-én jelent meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia koronavírussal kapcsolatos közleménye: a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

A szentmisék közvetítése március 22-én 18 órakor megkezdődött a Sárvári Televízióban, minden nap 18 órakor láthatnak majd szentmisét a nézők. A Sári templomban Wimmer Roland városi plébános mondott szentmisét, később a Szent László templomból lesznek a közvetítések. A szentmisék a Sárvári Televízió Youtube – csatornáján és a Facebook – oldalán is megtekinthető.

***